LIDMAATSCHAP

Lidmaatschap bedraagt € 80,- per jaar per ondernemer.

Voor de meeste activiteiten kunnen max. 2 personen per lid worden aangemeld.

Hierover geeft de uitnodiging voor een activiteit nadere informatie.

 

Een lidmaatschapjaar (=boekjaar) loopt van 1 januari t/m 31 december. Na de jaarlijkse OVH Ondernemersdag in september wordt voor een nieuw lid voor het resterende deel van het jaar geen contributie meer geïnd.

De penningmeester incasseert het lidmaatschapsgeld middels automatische incasso.

 

De hoogte van het lidmaatschapsbedrag is door de ALV Algemene Ledenvergadering vastgesteld. Deze vindt 3-4 maanden na einde boekjaar plaats.

 

Als u lid wenst te worden kies dan LEDEN en druk op INSCHRIJVEN.

Voor vragen graag iemand van het bestuur BELLEN

^ Naar boven