In de statuten staat de doelstelling van de OVH als volgt beschreven:

Artikel 2

  1. De vereniging heeft ten doel het bevorderen en behartigen van de (gemeenschappelijke) belangen van ondernemers respectievelijk de belangen van het bedrijfsleven, het bevorderen van het ondernemersklimaat en het “bieden van een ondernemersplatform” in de gemeente Haaren in zijn algemeenheid en meer specifiek in de dorpen Biezenmortel, Esch, Haaren en Helvoirt;
  2. Zij tracht dit doel te bereiken door:
    1. het organiseren van alle ondernemers in de ruimste zin van het woord, met name het midden- en kleinbedrijf, de detailhandel, het ambacht, het vervoer en de dienstverlening;
    2. het bepleiten van en het opkomen voor de belangen van de vereniging en haar leden bij bevoegde overheidsinstellingen en maatschappelijke instanties;
    3. het organiseren van diverse activiteiten op educatief, maatschappelijk, sociaal en recreatief terrein in de ruimste zin van het woord en voorts door gebruik te maken van alle overige wettelijke middelen die dienstbaar aan het vorenstaande kunnen zijn.

Toelichting
Hierboven wordt gesproken over een ondernemersplatform. De OVH wil ondernemers ook de mogelijkheid bieden tot collegiale ontmoeting in een ontspannen sfeer. Ondernemers zijn elkaars concurrenten, maar ook elkaars collega's. Soms is het moeilijk dat “concurrentiegevoel” te onderdrukken en het gezamenlijke belang zwaarder te laten wegen. Daarom streeft de OVH naar een actieve inbreng van al haar leden, die tevens ruimte laat voor ieders persoonlijk belang.

Statuten OVH (pdf, 19 kb)

^ Naar boven